...

วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายวิเชียร เหลืองอ่อน (ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา) จ.ปราจีนบุรี นำนายมณเฑียร กังศศิเทียม (อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน) และคณะ จำนวน ๕ ท่าน เข้าชมโบราณสถานวัดแก้วพิจิตร จ.ปราจีนบุรี
วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
นายวิเชียร เหลืองอ่อน (ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา) จ.ปราจีนบุรี นำนายมณเฑียร กังศศิเทียม (อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน) และคณะ จำนวน ๕ ท่าน เข้าชมโบราณสถานวัดแก้วพิจิตร จ.ปราจีนบุรี โดยมีประธานอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (อส.มศ.) และเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง)